1. Kreditera

1.1 Detta dokument skapades för besök Koh Rong av SEQ Legal.

2. Copyright meddelande

2.1 Copyright (c) 2014 Besök Koh Rong.

2.2 Med förbehåll för de uttryckliga bestämmelserna i detta meddelande:

(a) vi, tillsammans med våra licensgivare, äger och kontrollerar all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter på vår hemsida och materialet på vår hemsida; och

(b) All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter på vår hemsida och materialet på vår hemsida är reserverade.

3. Upphovsrättslicens

3.1 Du får:

(A) Visa sidor från vår webbplats i en webbläsare;

(B) hämta sidor från vår hemsida för caching i en webbläsare;

(C) skriva ut sidor från vår hemsida;

(D) strömma ljud och videofiler från vår webbplats; och

(e) använd Besök Koh Rong med hjälp av en webbläsare,

med förbehåll för övriga bestämmelser i detta meddelande.

3.2 Med undantag för vad som uttryckligen är tillåtet enligt övriga bestämmelser i detta meddelande, får du inte ladda ner material från vår webbplats eller spara sådant material till din dator.

3.3 Du får bara använda vår hemsida för att lära dig om Koh Rong, planera och boka din resa och alla andra tjänster på vår hemsida, och du får inte använda vår hemsida för andra ändamål.

3.4 Förutom vad som uttryckligen är tillåtet med detta meddelande måste du inte redigera eller på annat sätt ändra material på vår hemsida.

3.5 Om du inte äger eller kontrollerar relevanta rättigheter i materialet, får du inte:

(A) publicera material från vår webbplats (inklusive återpublicering på en annan webbplats);

(B) sälja, hyra ut eller underlicensiera material från vår webbplats;

(C) visar något material från vår webbplats offentligt;

(D) utnyttja material från vår webbplats i kommersiellt syfte; eller

(e) omfördela material från vår webbplats, utom i den utsträckning som uttryckligen tillåts genom detta meddelande.

4. acceptabel användning

4.1 Du får inte:

(A) använda vår webbplats på något sätt eller vidta någon åtgärd som orsakar eller kan orsaka skador på webbplatsen eller försämring av prestanda, tillgänglighet eller tillgängligheten av webbplatsen;

(B) använda vår webbplats på något sätt som är olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt, eller i samband med olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt syfte eller aktivitet;

(c) använd vår hemsida för att kopiera, lagra, värd, sända, skicka, använda, publicera eller distribuera material som består av (eller är kopplat till) spionprogram, datavirus, trojansk häst, mask, knapptryckningslogger, rootkit eller annan skadlig datorsoftware; eller

(d) genomföra systematiska eller automatiserade datainsamlingsaktiviteter (inklusive, utan begränsning, skrapning, datautvinning, datautvinning och datainsamling) på eller i förhållande till vår webbplats utan vårt uttryckliga skriftliga samtycke.

5. Rapportera missbruk

5.1 Om du lär dig om olagligt material eller aktivitet på vår hemsida, eller material eller aktiviteter som bryter mot detta meddelande, var snäll och kontakta oss.

5.2 Du kan informera oss om något sådant material eller aktivitet via e-post.

6. Verkställighet av upphovsrätt

6.1 Vi tar väldigt seriöst skydd för vår copyright.

6.2 Om vi ​​upptäcker att du har använt vårt upphovsrättsmaterial i strid med licensen som anges i detta tillkännagivande kan vi väcka talan mot dig och söka monetära skador och / eller ett förbud för att sluta använda dig av dessa material. Du kan också beställas för att betala rättegångskostnader.

7. Behörigheter

7.1 Du kan begära tillåtelse att använda upphovsmaterialen på vår hemsida genom att skriva till oss via e-post.